Videolle – Videotuotannon ja videomarkkinoinnin blogi

close

Kategoriat

Asiantuntijakirjoituksia sähköpostiin? Tilaa tästä!

Suositut tekstit

Tarinan peruselementit x 8 – mistä syntyy hyvä tarina?
Miten tehdään hyvä videon käsikirjoitus?
Videouutiset
Millaiset videot toimivat Facebookissa vs. Instagramissa?
Videotuotanto – Kaikki mitä markkinoijan tulee tietää videotuotannoista
Kirjoittanut Laura Hakulinen
24 elokuuta, 2017

Vastuullisuutta ja vaikuttamista -blogisarjan toisessa osassa käsittelemme strategista yritysvastuuta ja pureudumme vastuullisuusviestintään kriittisestä näkökulmasta. Maailmaan mahtuu monia toimijoita, jotka megafonein kuuluttavat vastuullisuuttaan, vaikka todellisuus mahtipontisten julistusten takana onkin jotain aivan muuta. Sitten on niitä yrityksiä, jotka pitkäjänteisellä toiminnalla haluavat aidosti muuttaa maailmaa ja muovata ihmisten tapoja ja ajatusmalleja tukemaan kestävämpää tulevaisuutta.

 

Blogivieras
Kuka: Jouko Riihimäki - Jalofoodsin kaupallinen johtaja ja osakas sekä kestävän yrityskasvun rakentaja
Mikä: Jalofoods / Oy Soya Ab - Maailman ainoa Reilun kaupan luomutofuvalmistaja
Miksi: Jalofoodsin visio on lisätä terveellisten ja puhtaiden kasvipohjaisten tuotteiden, kuten Jalotofun ja tempen osuutta ihmisten ruokavalioissa. Visiotaan yritys toteuttaa mahdollisimman kevyesti prosessoiduilla ruokainnovaatioilla, joiden tuotantoketjussa keskiössä on ympäristön ja ihmisten hyvinvointi.

 


 

 

Vastuullisista arvoista tulee pitää kiinni myös vaikeina hetkinä

 

Jalofoodsin lähes 30 vuotisen historian varrelle on mahtunut erilaisia ruokatrendejä. Kasvissyöntiä voidaan kuitenkin pitää tällä hetkellä globaalina megatrendinä, joka on tullut jäädäkseen. Jalofoodsin toiminnassa on selkeästi aistittavissa vahva oman tien kulkemisen periaate, jota vastuulliset arvot johdattelevat tiettyihin suuntiin ja ratkaisuihin.

Jouko: Koko yrityksemme on rakennettu kestävän kehityksen ja kasvun varaan. Yritysvastuu on meillä kokonaisvaltainen periaate, joka ulottuu kaikkialle – se on osa yrityksen DNA:ta. Arvoista tulee pitää kiinni myös vaikeina hetkinä. Esimerkiksi kun puhutaan yrityksen kasvusta, niin meillä laatustrategia ohittaa kasvustrategian. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että raaka-aineita hankintaan kestävästi ja taustalla tehdään jatkuvaa tutkimusta tuotantoketjun ympäristövaikutuksista ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

 

Vastuullinen viestintä on rohkeutta ottaa kipeät aiheet esille

 

Yrityksen toiminnan ollessa strategisesti vastuullista, ei myöskään sen viestinnässä tarvitse erottaa vastuullisuusviestintää omaksi lohkokseen. Ennen kaikkea kipeiden aiheiden esiintuominen ja niistä avoimesti keskusteleminen on vastuullista yritysviestintää. Jalofoodsin tapauksessa tämä tarkoittaa avoimuutta mm. Reilun kaupan ihmisoikeuskysymyksistä sekä maanviljelyn haasteista.

Jouko: Kun viestintä ei ole pumpulia ja unelmahöttöä, ihmiset uskovat mitä viestimme. On uskallettava ottaa myös vaikeat asiat esille, vaikka ne eivät olisi miellyttäviä. Uskominen omaan viestiin on tärkeintä, ettei lannistu ympäröivien äänien negatiivisuudesta.

 

Kuluttajien luottamus ansaitaan aitojen ja rosoisten tarinoiden avulla

 

Mainosmaailmassa kiiltokuvamaisuus on edelleen valtavirtaa. Myös vastuullisuudesta viestitään turhan usein mainosmaisen silotellusti. Yritysten tulisi ravistella mainonnan puhtoista ihannemaailmaa ja tuoda esiin enemmän aitoja, rosoisia tarinoita, jotka ansaitsisivat tulla kerrotuiksi. Aidot tarinat puhuttelevat ja koskettavat voimakkaasti sekä herättävät luottamusta.

Jouko: Haluaisimme tuoda tarinoitamme paremmin esille aina soijapavun viljelijöistä kuluttajiin. Erittäin tärkeää olisi saada niin tuottajien kuin kuluttajienkin aitoja kommentteja videolle. Joskus tuntuu, että tuottajavideot on tehty markkinointi edellä eikä aidosti yrityksen vastuullisuuden kehittämisen näkökulmasta. Puhtoiset ja silotellut videot eivät vastaa todellisuutta.

 

Viherpesijät ja kvartaaliajattelijat eivät pelasta maailmaa 

 

Inhimillisyys ja pitkäjänteisyys kuvastavat Jalofoodsin toimintaa – se kulkee taivaltaan tofupala kerrallaan, ihmisläheisesti ja jalat vankasti maassa. Kvartaaliajattelu ja tuloksen maksimointi eivät sovi Jalofoodsin yrityskulttuuriin. Haasteena onkin, miten toiminta pysyy inhimillisenä, kestävänä ja tuottavana vielä seuraavatkin vuosikymmenet. Luotto jatkuvasti kasvavan asiakaskunnan joukossa on kova.

Jouko: Mikäli yrityksen ensisijainen tavoite on maksimoida tulos, niin kestävää ja vastuullista liiketoimintaa on vaikea tehdä. Silloin lyhyen tähtäimen tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin pitkän tähtäimen tehtävä. Meillä ei ole kiirettä. Teemme omaa tehtäväämme kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti. Emme voi parantaa maailmaa yksin, mutta voimme tarjota kestävämmän lähestymisen asioihin niin lopputuotteiden kuin yritystoiminnan näkökulmasta katsottuna. On monia yrityksiä, jotka huutavat maailman pelastamisen puolesta, mutta kuitenkin vain harvat tekevät sitä sydämestään, useat vain kasvun ja kannattavuuden takia. Tämä on sitä viherpesua.

 

Lue lisää oppaastamme, miten viestit aidosti vastuullisesta toiminnasta visuaalisesti ja vaikuttavasti.

New Call-to-action

Saatat pitää myös näistä:

Vastuullisuusviestintä Yritysvastuu

Tarinallinen vastuullisuusviestintä

Tarinoilla luodaan kulttuureja ja identiteettejä; myös yrityskulttuureja ja -identiteettejä. Yritykset haluavat kertoa y...

Tarinankerronta Vastuullisuusviestintä Aitousviestintä

Tunteisiin vetoavuus saavutti saturaatiopisteen – tilalle aitousviestintää!

Markkinointigenressä trendaavat hienolta kuulostavat ja tarkoitusperiltään hyvää tavoittelevat termit kuten purpose-driv...

Vastuullisuusviestintä Yritysvastuu Yritysaktivismi

Yritysaktivismi – yritykset aktiivisina toimijoina luomassa parempaa huomista

Yritykset ovat yhteiskuntamme merkittäviä toimijoita, joilta odotetaan yhä enenevissä määrin aktiivisuutta ja kantaaotta...